Հաղորդակցության և միջոցառումների համակարգողի ընտրություն

Artur Harutyunyan

«Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագիր                  

                                     Առաջադրանքի պայմաններ

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների խթանմանը և ապահովել նրանց մասնակցությունն ու հասանելիությունը ծառայություններին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ-ներին, որպես էկոհամակարգի հիմնական դերակատարներ հզորացնելու միջոցով:

Նպատակը

«Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ն «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է պատվիրակել հաղորդակցության և միջոցառումների համակարգման ծառայություններ։

Պահանջվող աշխատանքի շրջանակը

Ծրագրի  հաղորդակցության և միջոցառումների համակարգման ծառայություններ մատուցում` ԵՄ ֆինանսական կանոնակարգերին համապատասխան:

Արդյունքներ

 • Տարբեր հարթակներում ծրագրային գործողություններին առընչվող հայտարարություններ և լուսաբանումներ 
 • Համակարգված ծրագրային միջոցառումներ
 • Ծրագրի շրջանակներում մշակված թվով 3 ռեսուրսներ` մատչելի ձևաչափերով։

Անհրաժեշտ գործողություններ

 • Ծրագրի շրջանակներում տարբեր մատչելի ձևաչափերով ռեսուրսների ստեղծման աշխատանքների համակարգում և տարածում 
 • Միջոցառումների համակարգում, լուսանկարում, մամուլի հաղորդագրությունների, մասնակիցներին տրամադրվող փաթեթների ստեղծում, լուսաբանում
 • Ծրագրային գործողություններին առընչվող նյութերի տարածում։

Ծառայություն մատուցողի պարտականությունները

 • Սերտորեն համագործակցել և խորհրդակցել ծրագրի համակարգողի և օգնականի հետ հետ՝ ծրագրով նախատեսված գործողությունների աշխատանքային բոլոր պարտականությունների իրականացման ընթացքում,
 • Ապահովել «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի շրջանակներում հայտարարությունների, մամուլի հաղորդագրությունների, հաջողության պատմությունների, շնորհանդեսների և այլ առնչվող նյութերի մշակումն ու տարածումը տարբեր մատչելի ձևաչափերով,
 • Համակարգել ծրագրի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումները
 • Բացահայտել հնարավորություններ և ապահովել լրատվամիջոցների կողմից ծրագրային գործողությունների ճշգրիտ և իրավունքահենք լուսաբանումը ,
 • Ապահովել ծրագրային գործողությունների և արդյունքի վիզուալացումը  տարբեր մատչելի ձևաչափերով, ինչպես նաև համապատասխան շահագրգիռ կողմերին և լրատվամիջոցներին ազդանշել ծրագրի և արդյունքների մասին,
 • Համակարգել  և ապահովել ծրագրային միասնական նյութերի, այդ թվում՝ տեղեկագրերի, տարեկան հաշվետվությունների, քաղաքականության համառոտագրերի և այլնի մշակումը և տարածումը համապատասխան շահագրգիռ կողմերի շրջանում,
 • Խմբագրել  և հստակեցնել զեկույցները, հաշվետվությունները, հոդվածները և առաջարկները,
 • Ապահովել ծրագրային առանցքային հանրային միջոցառումների տեղեկատվական նյութերի մշակումը,
 • Սերտ համագործակցություն ծրագրի ղեկավարի, ծրագրի օգնականի, ծրագիրն իրականացնող գործընկեր  Վորլդ Վիժն կազմակերպության  ծրագրի ղեկավարի և հանրային կապերի պատասխանատուի  հետ,
 • Մասնակցություն «Ագաթի» կարողությունների գնահատման և զարգացման դասընթացներին, նաև՝ ծրագրից դուրս,
 • Ծրագրի ղեկավարին հաշվետվության ներկայացում,
 • Նպաստել կազմակերպության իմիջի աճին՝ որպես հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ:

Պատվիրատուի պարտականությունները։

Պատվիրատուն պարտավորվում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և տեխնիկական աջակցություն տրամադրել ծառայության մատուցողին և ժամանակին վճարել ծառայության դիմաց։

Անհրաժեշտ որակավորումներ և փորձառություն

 • Բարձրագույն կրթություն լրագրության, հաղորդակցության և հանրային հարաբերությունների ոլորտում,
 • Հասարակական կազմակերպությունում ԵՄ ընթացակարգերին համապատասխան հանրային կապերի  և միջոցառումների համակարգման  նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • ԵՄ տեսանելիության ընթացակարգերի իմացություն,
 • Հաղորդակցությանն առընչվող հաշվետվությունների ներկայացման իմացություն` ԵՄ չափանիշներին համապատասխան,
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը կհամարվի առավելություն,
 • Կազմակերպչական և հաղորդակցության հմտություններ,
 • Ազդեցության և բանակցային գերազանց հմտություններ,
 • Ստեղծարար մտածողություն, նախաձեռնողական և պրոակտիվ մոտեցում,
 • Անկախ և թիմում աշխատելու, ինչպես նաև պաշտոնից բխող այլ հանձնարարություններ կատարելու, ժամանակը կառավարելու և սթրեսային իրավիճակներում գործելու ունակություն,
 • Միջանձնային և կազմակերպչական բարձր հմտություններ,
 • Մեծ նվիրում և աշխատելու կարողություն ճկուն միջավայրում,
 • Հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների ոլորտում դրական փոփոխություն բերելու ցանկություն։

        Պահանջվող փաստաթղթեր

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են  ուղարկել ինքնակենսագրական անգլերեն կամ հայերեն լեզվով և լրացված հավելված 1-ը [email protected] էլեկտրոնային հասցեին մինչև մայիսի 28-ը՝ վերնագրում նշելով «Հաղորդակցության և միջոցառումների համակարգող»: 

Դիմումի գնահատման սկզբունքներ  

Դիմումների գնահատումը կիրականացվի երկու փուլով` ինքնակենսագրականների գնահատում և հարցազրույց։

Միայն վերոնշյալ պահանջներն  բավարարող և գնահատող հանձնաժողովի կողմից առավելագույն միավորներ ստացած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Վճարում և ժամկետներ

Վճարումը կիրականացի ամսական կտրվածքով, ծառայություն մատուցողի կողմից տրամադրվող հաշվետվության հիման վրա։ 

Ծառայության մատուցման սկիզբ։ Հունիսի 1, 2024

Ծառայության մատուցման ավարտ։  Հունվարի 31, 2027:

Հավելված 1