Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական ծառայություններ մատուցողի ընտրություն

Artur Harutyunyan

«Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագիր                          

                                     Առաջադրանքի պայմաններ

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների խթանմանը և ապահովել նրանց մասնակցությունն ու հասանելիությունը ծառայություններին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ-ներին, որպես էկոհամակարգի հիմնական դերակատարներ հզորացնելու միջոցով:

Նպատակը

«Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ն «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է պատվիրակել ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական ծառայություններ։

Պահանջվող աշխատանքի շրջանակը

Ծրագրի ֆինանսական կառավարում և հաշվապահական ծառայությունների մատուցում` ԵՄ ֆինանսական կանոնակարգերին համապատասխան։

Արդյունքներ

 • Ամսական ֆինանսական գործարքների վերաբերյալ հաշվետվություններ
 • Ծրագրային ֆինանսական կառավարման փաստաթղթավորում

Անհրաժեշտ գործողություններ

 • Եռամսյակային կանխավճարի  հայցի պատրաստում` ըստ տրամադրվող ձևաթերթի 
 • Ծրագրային աշխատակիցների և ծառայություն մատուցողների գրանցում
 • Պայմանագրերի պատրաստում` ԵՄ և «Ագաթ» ՀԿ-ի ընթացակարգերի համաձայն, աշխատավարձերի և մատուցված ծառայությունների վճարումներ, հարկային պարտավորությունների հաշվարկ և բանկային փոխանցումներ
 • Ծրագրով նախատեսված գործողությունների ֆինանսական կառավարում, բանկային փոխանցումներ
 • Ամսական, եռամսյակային, տարեկան և վերջնական հաշվետվության պատրաստում` ԵՄ չափանիշներին համապատասխան
 • Ծրագրի բյուջեի կառավարում

Ծառայություն մատուցողի պարտականությունները

 • Ծրագրի ֆինանսական համակարգերի ստեղծման, վերահսկման և կառավարման ապահովում
 • Ծրագրի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական գործառնությունների վերահսկում և ղեկավարում`ԵՄ ֆինանսական կանոնակարգերին համապատասխան
 • Ծրագրի գործողությունների համար վճարման գործընթացի կառավարում և աջակցում, կանխավճարների մոնիտորինգի իրականացնում, ինչպես նաև՝ ծրագրի ֆինանսական ռեսուրսների պատշաճ օգտագործման և կառավարման ապահովում ՝ ԵՄ պահանջներին համապատասխան
 • Ներքին ֆինանսական քաղաքականության մշակում և ամսական,  միջանկյալ, տարեկան և վերջնական ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին ապահովում
 • Ծրագրի աուդիտորների հետ աշխատանք 
 • Սերտ համագործակցություն ծրագրի ղեկավարի, ծրագրի օգնականի, ծրագիրն իրականացնող գործընկեր  Վորլդ Վիժն կազմակերպության  ծրագրի ղեկավարի և ֆինանսական տնօրենի հետ
 • Մասնակցություն Ագաթի կարողությունների գնահատմանզարգացման դասընթացներին, նաև՝ նախագծից դուրս
 • Ծրագրի ղեկավարին հաշվետվության ներկայացում
 • Նպաստել կազմակերպության  աճին, կառավարման և ֆինանսական զարգացմանը՝ որպես հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ:

Պատվիրատուի պարտականությունները։

Պատվիրատուն պարտավորվում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և տեխնիկական աջակցություն տրամադրել ծառայության մատուցողին և ժամանակին վճարել ծառայության դիմաց։

Անհրաժեշտ որակավորումներ և փորձառություն

 • Բարձրագույն կրթություն  կամ համապատասխան ուսուցում ֆինանսների, հաշվապահության կամ առնչվող այլ ոլորտում,
 • Համապատասխան ոլորտի օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • Դրամարկղային և հաշվեգրման սկզբունքներով հաշվապահական հաշվառման վարման գիտելիքներ։
 • Առնվազն 4 տարվա աշխատանքային փորձ՝ տեղական հասարակական կազմակերպությունների ծրագրրերի ֆինանսական կառավարման ոլորտում
 •  ԵՄ ֆինանսական կանոնակարգերի և քաղաքականության իմացությունը պարտադիր է
 •  ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ֆինանսների կառավարման գործում պարտադիր աշխատանքային փորձ
 • Դրամաշնորհների կառավարման և նախագծերի ֆինանսների կառավարման, այդ թվում` ֆինանսական հսկողության, հաշվապահության, աուդիտի և ֆինանսական հաշվետվությունների իմացություն
 • Մայքրոսոֆթ օֆիս և ՀԾ ծրագրի իմացության հմտություններ
 • Հայերենի և անգլերեի լավ իմացություն
 • Միջանձնային և կազմակերպչական բարձր հմտություններ
 • Մեծ նվիրում և աշխատելու կարողություն ճկուն միջավայրում
 • Հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների ոլորտում դրական փոփոխություն բերելու ցանկություն։

        Պահանջվող փաստաթղթեր

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են  ուղարկել ինքնակենսագրական անգլերեն կամ հայերեն լեզվով և լրացված հավելված 1-ը  [email protected] էլեկտրոնային հասցեին մինչև մայիսի 28-ը՝ վերնագրում նշելով «Ֆինանսական կառավարման ծառայություն»:

Դիմումի գնահատման սկզբունքներ  

Դիմումների գնահատումը կիրականացվի երկու փուլով` ինքնակենսագրականների գնահատում և հարցազրույց։

Միայն վերոնշյալ պահանջներն  բավարարող և գնահատող հանձնաժողովի կողմից առավելագույն միավորներ ստացած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Վճարում և ժամկետներ

Ծառայության մատուցվելու է 12 ամիսների ընթացքում։ 

Վճարումը կիրականացի ամսական կտրվածքով, ծառայություն մատուցողի կողմից տրամադրվող հաշվետվության հիման վրա։ 

Ծառայության մատուցման սկիզբ։ Հունիսի 1, 2024

Ծառայության մատուցման ավարտ։  Հունվարի 31, 2027:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1,