Մատչելիության փորձագետի ընտրության հայտարարություն

Artur Harutyunyan

    Առաջադրանքի պայմաններ

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար իրավունքների խթանմանը և ապահովել նրանց մասնակցությունն ու հասանելիությունը ծառայություններին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ-ներին, որպես էկոհամակարգի հիմնական դերակատարներ հզորացնելու միջոցով:

Նպատակը

«Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ն «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է պատվիրակել մատչելիության ապահովման փորձագետի ծառայություններ։

Պահանջվող աշխատանքի շրջանակը

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործողությունների, միջոցառումների և ստեղծվող ռեսուրսների մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց բոլոր խմբերի համար` «Ագաթ» ՀԿ-ի ընթացակարգերին համապատասխան:

Արդյունքներ

 • Թվով 6 մատչելի միջոցառումներ
 • Թվով 14 մատչելի առցանց խորհրդատվություն
 • Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվող թվով 3 ռեսուրսների հեշտ ընթերցվող տարբերակներ

Անհրաժեշտ գործողություններ

 •  Ապահովել ծրագրի շրջանակներում ստեղծվող նյութերի, դասընթացների  բովանդակության մատչելիությունը և միջոցառումների ժամանակ խելամիտ հարմարեցումները:
 • Մշակել ծրագրի շրջանակներում ստեղծված 3 նյութերի հեշտ  ընթերցվող տարբերակը։  

Ծառայություն մատուցողի պարտականությունները

 • Սերտորեն համագործակցել և խորհրդակցել ծրագրի համակարգողի և օգնականի հետ հետ՝ ծրագրով նախատեսված գործողությունների աշխատանքային բոլոր պարտականությունների իրականացման ընթացքում,
 • Ապահովել «Հավասարության և մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող բոլոր գործողությունների լիարժեք մատչելիությունը
 • Սերտ համագործակցություն ծրագրի ղեկավարի,  օգնականի և մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետի, ծրագիրն իրականացնող գործընկեր  Վորլդ Վիժն կազմակերպության  ծրագրի ղեկավարի և համակարգողի հետ։
 • Ծրագրի ղեկավարին հաշվետվության ներկայացում,
 • Նպաստել կազմակերպության իմիջի աճին՝ որպես հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ:

Պատվիրատուի պարտականությունները։

Պատվիրատուն պարտավորվում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և տեխնիկական աջակցություն տրամադրել ծառայության մատուցողին և ժամանակին վճարել ծառայության դիմաց։

Անհրաժեշտ որակավորումներ և փորձառություն

 • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների գերազանց իմացություն
 • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բոլոր խմբերի համար մատչելիության ապահովման իմացություն
 • Մատչելիության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրման և դասընթացների անցկացման նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Կազմակերպչական և հաղորդակցության բարձր հմտություններ,
 • Անկախ և թիմում աշխատելու, ինչպես նաև պաշտոնից բխող այլ հանձնարարություններ կատարելու, ժամանակը կառավարելու և սթրեսային իրավիճակներում գործելու ունակություն,
 • Մեծ նվիրում և աշխատելու կարողություն ճկուն միջավայրում,
 • Հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների ոլորտում դրական փոփոխություն բերելու ցանկություն։

        Պահանջվող փաստաթղթեր

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են  ուղարկել ինքնակենսագրական անգլերեն կամ հայերեն լեզվով և լրացված հավելված 1-ը [email protected] էլեկտրոնային հասցեին մինչև հունիսի 25-ը՝ վերնագրում նշելով «Մատչելիության փորձագետ»: 

Դիմումի գնահատման սկզբունքներ  

Դիմումների գնահատումը կիրականացվի երկու փուլով` ինքնակենսագրականների գնահատում և հարցազրույց։

Միայն վերոնշյալ պահանջներն  բավարարող և գնահատող հանձնաժողովի կողմից առավելագույն միավորներ ստացած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Վճարում և ժամկետներ:

Վճարումը կիրականացի ամսական կտրվածքով, ծառայություն մատուցողի կողմից տրամադրվող հաշվետվության հիման վրա։ 

Ծառայության մատուցման սկիզբ։ Հուլիսի 1, 2024

Ծառայության մատուցման ավարտ։  Հունվարի 31, 2027:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 (1)