Բոլորը կարող են 2

Մեկնարկի ամսաթիվ: 01.04.2010 Ավարտի ամսաթիվ: 01.11.2010 2010 թ. ապրիլի 1-ից  «Ագաթ» հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն իրականացրեց  «Բոլորը կարող են 2»  ծրագիրը: Այն ֆինանսավորվում էր  «Բաց Հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի» կողմից: Ծրագրի տևողությունն 8 ամիս էր: «Ագաթ» հկ-ի նախաձեռնություններից էր բարձրացնել Շիրակի մարզում հասարակության իրազեկությունը հաշմանդամների ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի վերաբերյալ: Իրականացվեցին կլոր սեղաններ Շիրակի մարզի հինգ կենտրոններում (Անի, …

Դեպի ներառական Հայաստան

Մեկնարկի ամսաթիվ: 01.09.2020 Ավարտի ամսաթիվ: 30.04.2023 Կայքէջ: https://coalition.am/ Ծրագիրը կբարելավի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները Հայաստանում, քանի որ այն կաջակցի ստեղծել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հզոր կոալիցիա, որը համակարգված կերպով կջատագովի ներառական օրենսդրության համար, կմշտադիտարկի օրենքների արդյունավետ կիրարկումը և կօգտագործի մարդու իրավունքների միջազգային մեխանիզմները, ինչպիսին է Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան (CRPD), որպեսզի ստիպի մեր կառավարությանը կատարել իր …