«Հաշմանդամություն ունեցող ՎԻՊ կանայք (Վեհ, Ինքնուրույն, Պրոակտիվ)» ծրագիր

Մեկնարկի ամսաթիվ 01.04.2023 Ավարտի ամսաթիվ 30.06.2024 Ծրագրի նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների, ներառյալ տեղահանված հաշմանդամություն ունեցող կանանց անկախ կյանքին և տնտեսական հզորացմանը Հայաստանում: Արդյունքներ   Շիրակի մարզում հզորացած և ակտիվ հաշմանդամություն ունեցող կանայք և աղջիկները և տեղահանված  հաշմանդամություն ունեցող կանայք օգտվում են կրթական, զբաղվածության, առողջապահական, օժանդակ տեխնոլոգիաների, իրավական և այլ ռեսուրսներից, մասնակցում են իրենց համայնքային կյանքին և …