Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության Մարդու իրավունքների պաշտպանին կից խորհուրդ

Artur Harutyunyan