Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիր

Artur Harutyunyan