Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի թիվ 5 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն`«Հաշմանդամություն ունեցող անձինք»

Artur Harutyunyan