«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության, մատուցվող ծառայությունների ներառականություն և մատչելիություն» հետազոտություն-զեկույց

Artur Harutyunyan