Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Artur Harutyunyan