Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 2 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Մատչելիություն (հոդված 9)

Artur Harutyunyan