Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտեի թիվ 1 ընդհանուր բնույթի մեկնաբանություն՝ Օրենքի առաջ հավասարություն (հոդված 12)

Artur Harutyunyan