«Ազատության ճոճանակ»

Ծրագրի նպատակ

       Բարձրացնել հանրության իրազեկությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին, նպաստել հանդուրժողականության ձևավորմանը նրանց հանդեպ, մասնավորապես անվասայլակով տեղաշարժվողների իրավունքների պաշտպանությանը` ապահովելով հավասար հնարավորություններ նրանց անվտանգ ժամանցի կազմակերպման համար:
 

Ծրագրի արդյունք

       Գյումրու «Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան»-ին պատկանող «Պողոսյան պուրակ»-ում տեղադրվեց  «Ազատության ճոճանակը», որը եզակի է ոչ միայն Գյումրիում, այլև ամբողջ Հայաստանում: Այն հատուկ նախագծված և կառուցված է անվասայլակով տեղաշարժվող մարդկանց համար` առանց տարիքային սահմանափակման: «Ազատության ճոճանակը»-ը յուրահատուկ է նաև նրանով, որ հատուկ կառուցվածքի շնորհիվ, անվասայլակով տեղաշարժվող մարդիկ կարողանում են անվտանգ անվասայլակով բարձրանալ ճոճանակի վրա:   

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի Եվրոպական Միության  ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Ամեն ինչ մեզ համար, մեզ հետ» ծրագրի շրջանակներում: