Առաքելություն

«Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական  կազմակերպությունը նպաստում է Հայաստանում  հաշմանդամություն ունեցող աղջիկների և կանանց  քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական, կրթական,  առողջապահական և մշակութային  իրավունքների  իրացմանը`շահերի պաշտպանության, տեղեկատվության  տարածման, իրազեկության բարձրացման և  համագործակցության միջոցով:

This post is also available in: English