Խնդիրներ

1. Ընդլայնել «Ագաթ» ՀԿի գործունեությունը` ուղղված հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների ակտիվացմանը և նրանց մասնագիտական կողմնորոշմանը:
2.
Կազմակերպել մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար:
3.
Հետազոտել աշխատանքի շուկայի պահանջարկը:
4.
Աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին ՀՀ օրենքի կատարելագործմանը:
5.
Բարձրացնել հանրային իրազեկությունը «Ագաթ» ՀԿի գործունեության վերաբերյալ հանրային հարաբերությունների ընդլայնմանը Հայաստանում և արտերկրում:
6.
Համալրել «Ագաթ» հատուկ կարիքներով կանաց կենտրոն ՀԿի մարդկային ռեսուրսները:
7.
Խթանել «Ագաթ» ՀԿի նախաձեռնած համացանցի` հաշմանդամների հիմնախնդիրներով զբաղվող կառույցների համացանցի /ՀՀԶԿՀ/անդամների միջև համագործակցության ակտիվացմանը:

 

This post is also available in: English