ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈւՂՂՈւԹՅՈւՆՆԵՐ
ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ


ՀԱԿԱԽՏՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ

Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների նկատմամբ խտրականության բացառմանն ու բռնության կանխարգելմանը:

ՄԱՏՉԵԼԻՈւԹՅՈւՆ

Նպաստել մատչելի միջավայրի ապահովմանը Հայաստանում:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈւՄ

Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող կանանց մատուցվող առողջապահական և վերականգնողական ծառայությունների մատչելիության ապահովմանն ու որակի բարելավմանը:

ԿՐԹՈւԹՅՈւՆ

Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող աղջիկների և կանանց նախնական, միջին մասնագիտական, բուհական և հետբուհական մատչելի և որակյալ կրթության ապահովմանը Հայաստանում:

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ

Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող կանանց սոցիալական և տնտեսական ինքնուրույնությանը:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈՒՆ

Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող կանանց քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվությանն ու մասնակցությանը:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Նպաստել Հայաստանում ներառական և գենդերազգայուն օրենսդրության մշակմանը, ընդունմանն ու կիրարկմանը:

This post is also available in: English