Political advocacy training/Քաղաքական ջատագովության դասընթաց

IFES and Agate NGO held 3-day training on political advocacy for the representatives of the organizations of persons with disabilites from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine.

IFES կազմակերպությունը և Ագաթ հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոնը անցկացրեցին Քաղաքական Ջատագովության թեմայով եռօրյա դասընթաց Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի և Ուկրանիայի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար:

This post is also available in: Armenian