• Wonder for Everyone


  17884659_1653381918023234_6222025788047693893_nWe are happy to inform that thanks to the efforts of our Peace Corp volunteer Thong Do, within the frames of "Wonder for everyone" project audio books will be produced for people with visual impairment. First meeting was organized with the staff and beneficiaries of Blind Union.

 • “Agate” Inclusive Playground


  11695761_1092312430796855_6056791657440651239_nThanks to generous support of UNWG in 2014-2015, “Agate” NGO implemented the “Playground for Everyone” project and built an inclusive playground in Gyumri. Our project was designed to promote social integration of children with different types of disabilities: physical, visual, hearing, and intellectual. The playground is the first of it's type in Gyumri and was made according to Universal Design standards, which is that the playground was made not only for children with disabilities, but it's a space where all the equipment works for everyone.  read more

 • Mass Media and Disabilty


  10641074_940440302650736_4129285349004506136_nThe project aims at changing the focus from sensational, cloying and misinformed disability coverage on mass media by improving its quality in Shirak region through organizing workshops for mass media workers, students, representatives from NGOs and youth with disabilities. Within the frames of the project guidebooks, posters and fliers are published and distributed among project beneficiaries to raise the capabilities of project beneficiaries when referring on people with disabilities on mass medi read more

 • Ապրենք առողջ և ակտիվ


  [caption id="attachment_5617" align="alignleft" width="269"]10653617_919485084746258_1661168028444589269_n Նկարներ[/caption] 10.04.2014-10.06.2014 Ծրագիրի ընթացքում կազմակերպվել են  հաշմանդամություն ունեցող կանանց  հիմնախնդիրների,  նրանց վերարտադրողաան առողջության և բուժզննման էթիկայի մասին դասընթացներ հաշմանդամություն  ունեցող կանանց և աղջիկների,  բժշկական ուղղվածություն ունեցող ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և դասախոսների համար: read more