• 13233032_1297547023606727_1500088692791597354_nThe RightsNow! project is honored to work with disability advocates and allies in Armenia to strengthen communities through disability rights implementation. read more

  • “Agate” Inclusive Playground


    11695761_1092312430796855_6056791657440651239_nThanks to generous support of UNWG in 2014-2015, “Agate” NGO implemented the “Playground for Everyone” project and built an inclusive playground in Gyumri. Our project was designed to promote social integration of children with different types of disabilities: physical, visual, hearing, and intellectual. The playground is the first of it's type in Gyumri and was made according to Universal Design standards, which is that the playground was made not only for children with disabilities, but it's a space where all the equipment works for everyone.  read more

  • Mass Media and Disabilty


    10641074_940440302650736_4129285349004506136_nThe project aims at changing the focus from sensational, cloying and misinformed disability coverage on mass media by improving its quality in Shirak region through organizing workshops for mass media workers, students, representatives from NGOs and youth with disabilities. Within the frames of the project guidebooks, posters and fliers are published and distributed among project beneficiaries to raise the capabilities of project beneficiaries when referring on people with disabilities on mass medi read more

  • Ապրենք առողջ և ակտիվ


    [caption id="attachment_5617" align="alignleft" width="269"]10653617_919485084746258_1661168028444589269_n Նկարներ[/caption] 10.04.2014-10.06.2014 Ծրագիրի ընթացքում կազմակերպվել են  հաշմանդամություն ունեցող կանանց  հիմնախնդիրների,  նրանց վերարտադրողաան առողջության և բուժզննման էթիկայի մասին դասընթացներ հաշմանդամություն  ունեցող կանանց և աղջիկների,  բժշկական ուղղվածություն ունեցող ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և դասախոսների համար: read more